Geçiciler Komitesi

GEÇİCİ PERSONELİN KADROLANMA SÜRECİNDE HAKSEN’NİN

GİRİŞİMLERİ VE ALDIĞI SONUÇLARI

 

Sendikamız HAKSEN Geçicilerin kadrolanması sürecininin başından itibaren;

 

 • Sınavın Personel Dairesinde yapılması yerine Anayasa ve yasalara uygun olması için Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılması
 • Başarı puanının 70’ten 60’a indirilmesi,
 • Geçiciler Komitesinden milletvekilinin çıkarılması (siyasi etkiden arındırmak için)
 • Performans Değerlendirme Formunun kaldırılması (Sınavların açılmasını en az bir yıl ileriye atmaması için)

 

 

İLK “ÜÇ MADDE” SENDİKAMIZIN YOĞUN GİRİŞİMLERİ SONUCU KABUL GÖRMÜŞ VE YASA ÖNERİSİNDE SENDİKAMIZIN TALEP ETTİĞİ ŞEKİLDE YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

 

İZLENEN SÜREÇ:

 

01.12.2016

Geçici personelin kadrolanması için yasal süreç başlatmak için Başbakandan talepte bulunduk.

 

09.01.2017

Meclis Başkanı Sibel Siber’i makamında ziyaret ederek, geçicilerin kadrolanması için meclise yasa tasarısı sunulması halinde desteği talep edilmiştir.

 

23.02.2017

Meclis Başkanı Sibel Siber verdiği yazılı cevapta görüşlerimizde haklılığımıza vurgu yaparak, Yasanın meclise gelmesi halinde destek vereceğini belirtmiştir.

 

10.01.2017

KKTC Başbakan’ı Hüseyin Özgürgün’e yaptığımız yazılı başvuruda süreci sağlıklı ilerletmek adına; geçici personelin kadrolanması komitesi kurması ve ortaya çıkacak tasarının bir an önce meclise iletilmesi talep edilmiştir.

 

19.06.2017

KKTC Cumhuriyet Meclisi, İdare kamu ve Sağlık İşleri komitesine yazılı olarak yasadaki teknik eksiklikler, kadrolanma sürecini aksatacak hakların alınmasına engel olacak sıkıntılar iletilmiş komitede giderilmesi talep edilmiştir.

 

22.06.2017

Kadrolanma Yasası öneri sahibi Dursun Oğuz ziyaret edilerek; önerideki teknik eksiklikler, kadrolanma sürecini aksatacak hakların alınmasına engel olacak hükümlerin kaldırılması talep edilmiştir.

 

04.10.2017

Geçicilerin kadrolanması ile ilgili KKTC Cumhuriyet Meclisi, İdare kamu ve Sağlık İşleri komitesi’nin yaptığı ilk toplantıya Sendikamızda davet edilmiş, sözlü olarak yapılan değerlendirmeye ek olarak sadece sendikamız tarafından yazılı talepte bulunulmuştur.  Taleplerimiz yasanın kabulünden sonra kadrolanmanın hızlanması için;

 • Başarı puanının 70’ten 60’a indirilmesi,
 • Performans Değerlendirme Formunun kaldırılması
 • Geçiciler Komitesinden milletvekilinin çıkarılması

 

 

 • Sendikamızın sürecin başlatılması konusunda girişimlerde bulunmuş,
 • Önerinin hazırlanmasını takiben geçicilerin hak ettikleri gibi kadrolanmaları, yasa önerisinin Anayasa uyumlu olarak ilerlemesi için sürece aktif olarak katılmış yukarıda ifade edilen taleplerde bulunmuştur.
 • Süreç boyunca Kamuoyu ve Hükümeti doğru bilgilendirmek için yazılı ve görsel basında defalarca yer alarak konu hakkındaki görüş ve önerilerini paylaşmıştır.

 

HAKSEN

YÖNETİM KURULU

 

Geçicilerin Kadrolanması Yasa Önerisi Alt Komitede görüşüldü.

Sendikamız HAKSEN; İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanlığı’nın daveti
üzerine ilgili komitede görüşülmekte olan Geçici Personelin Kadrolanması Yasa Önerisi
hakkındaki görüşlerimizi iletmek üzere toplantıya katılmıştır.

Sendikamızı Genel Sekreterimiz Fırat Yılmaz Temsil etmiş, genel görüş olarak;
“Sendikamızın; geçicilerin kadrolanmasını desteklediği ancak; Kadrolamanın asıl ve sürekli
kadrolarda çalışanların haklarını çiğnemeden, kamu vicdanını yaralamadan, adalet
duygusunu zedelemeden yapılması konusunda en uygun yolun bulunmasında ısrarcı
olduğumuzu ve yasa önerisinde bazı hususların düzeltilmesi kaydıyla destek olacağımızı
ifade etmiştir.

Komite Başkanlığına talep ve önerilerimiz yazılı olarak da iletilmiştir.
Aslolan geçicilerin yukarıda belirtilen çerçevede kadrolanması olduğundan HAKSEN
konunun paydaşlarıyla işbirliği yapmaya ve hedefe doğru adımlarla ilerlemeye devam etme
niyetindedir.

Tüm kamu çalışanlarının, geçici personelin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Metin Öksüzoğlu
Genel Bşk.Yrd.

Başbakanlık Geçiciler Yasa Önerisi

Geçici memurların kadrolanma sürecinde mevcut çalışanların haklarını çiğnemeden,  kamu vicdanını yaralamadan, adalet duygusunu zedelemeden yapılacak işlemler Sendikamızın desteğini almaya devam edecektir.

HAKSEN – Eşit Hak ve Adalet Sendikası; geçicilerin kadrolanmasını ve çalışma şartlarının çağdaş bir düzeye siyasi etkiden arınmış ortama taşınmasını “geçici personeli “iki dudak arasından” kurtulmasını destekleyerek mücadelesini en üst seviyede sürdürecektir.

Bu nedenle bu amaçla hazırlanan yasanın doğru zeminde hayat bulması çabasındaki önerilerimiz:

 1. Tasarının 7. maddesinin 2. fıkrasında talep edilen performans değerlendirme formunun;

Performans Değerlendirme Tüzüğü Değişikliği gerektirmesi, Geçicilerin kadro hizmet tanımı olmaması nedeniyle “kadro ve bireysel hedeflerin” belirlenmesindeki doğacak karışıklık, ile, Performans İşlemlerinin uzaması halinde başvuruların, sınavların ve kadrolamanın gecikme riski olacağından, performans değerlendirme belgesinin başvurular arasından çıkarılması yerinde olacaktır.

 1. Tasarının 9.maddesinin (4) fıkrasının (Ç) bendinde Performans Değerlendirme formu için öngörülen (15) puanın, aynı fıkranın (A) bendine eklenerek “Münhal ilan edilen kadro ile ilgili bilgi “ notunun (45) olarak belirlenmesi
 2. Sınav başarı puanının 70’ten 60’a indirilerek fiilen yürüttükleri görevlerden farklı görevlerden sınava tabi tutulacak geçici personele şans verilmesi,
 3. Tasarının 27. madde, 1 fıkra (A) bendinde yeralan “Geçici Personel Komisyonunun” başkanlığına bir milletvekilinin seçimle bile olsa gelecek olması kabul edilemez. Bu geçicilerin doğrudan siyasilere bağlanması, Yasamanın doğrudan doğruya Yürütmeye müdahalesi ve bürokrat görevlerini üstlenmeleridir. Bu nedenle bu düzenlemenin değiştirilerek, öngörülen görevlerin binlerce kamu görevlisinin işlemlerini yapan Kamu Hizmeti Komisyonu’na verilmesinin kadrolanmayı bekleyen 1000’in üzerinde geçici personelin ortak beklentisi olduğu belirtiriz.
 4. Münhal ilan edilecek kadroların bir an önce ilan edilmesini, geçici personelin eğitim ve tecrübesine göre başvurma tercihlerini özgür iradesine göre yapmasına fırsat tanınmasını talep ediyoruz.

Yukarda belirttiğimiz talep ve önerilerimizin ısrarlı takipçisi olmaya devam edeceğiz. Adalet içeren ve tarafsız bir kadrolama süreci beklentimizdir. Bu bağlamda Yasanın tadili  ve tüm geçicilerin kadrolanabilmesi adına sizin de uygun göreceğiniz her platformda görüşlerimizi aktarmaya hazır olduğumuzu belirtiriz.

 

İzzet Türkmen

Genel Başkan

HAK-SEN Heyeti Sn.Şahali ile görüştü;

 

Eşit Hak ve Adalet Sendikası(HAK-SEN), Cumhuriyet Meclisi’nde geçicilerin kadrolanmasına ilişkin yasa tasarısının görüşüldüğü komitede Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni temsil eden CTP Milletvekili Sn.Erkut Şahali ile bir araya geldi.

Geçicilerin kadrolanması ve çalışma şartlarının çağdaş bir düzeye taşınması konularının ele alındığı görüşmede HAK-SEN Başkanı İzzet Türkmen, geçicilerin siyasi etkiden arınmış bir ortama taşınması gerekliliğine vurgu yaparken, “Bu belirsizlik ortadan kalkmalı ve emekçiler geleceğe daha bir güvenle bakmalıdır” dedi.

Türkmen Başkanlığındaki HAK-SEN ekibi, geçicilerin kadrolanması için meclis komitelerinde görüşülen yasa tasarısının daha sağlıklı bir sonuç doğurması ve ileriki zamanlarda sorunlar yaratmaması adına hazırladıkları öneri ve talepleri Şahali’ye iletti. Yapılan önerileri ve talepleri yerinde bulan Şahali, bu konuda HAK-SEN’e çalışmalarının önemli olduğunu benzer bir yasa çalışmasını geçtiğimiz günlerde meclise sunduğunu ve sendikamızın önerilerinin de  meclis komitesinde gündeme gelmesi gerektiğini iletti.  

Ayrıca halkımıza da seslenen Türkmen, mevcut çalışanların haklarını çiğnemeden,  kamu vicdanını yaralamadan, adalet duygusunu zedelemeden yapılacak işlemler sendikamızın desteğini almaya devam edecektir dedi. Aşağıda belirttiğimiz talep ve önerilerimizi parti veya siyasi görüş ayrımı yapmadan tüm paydaşlar ile görüşmeye, görüş alışverişi yapmaya ve paylaşmaya devam edeceğiz. Temel beklentimiz adalet içeren ve tarafsız bir kadrolama sürecidir dedi.

 

HAK-SEN’in talep ve önerileri şöyle;

 1. Tasarının 7. maddesinin 2. fıkrasında talep edilen performans değerlendirme formunun; Performans Değerlendirme Tüzüğü Değişikliği gerektirmesi, Geçicilerin kadro hizmet Şeması olmaması nedeniyle “kadro ve bireysel hedeflerin” belirlenmesindeki doğacak karışıklık nedeniyle Performans İşlemlerinin uzayacağından başvuruların, sınavların ve kadrolamanın gecikme riski doğacaktır. Performans değerlendirme formunun başvuru belgeleri arasından çıkarılarak yerine fiilen görev yapılan kurumun ita amirinin özet görüş ve izlenimlerini içeren “geçici personel değerlendirme formu”nun konulması yerinde olacaktır.
 2. Tasarının 9.maddesinin (4) fıkrasının (Ç) bendinde Performans Değerlendirme formu için öngörülen (15) puanın, aynı fıkranın (A) bendine eklenerek “Münhal ilan edilen kadro ile ilgili bilgi “ notunun (45) olarak belirlenmesi, veya “geçici personel değerlendirme formu”nun puanlanması ile elde edilecek notun olarak eklenmesi,
 3. Sınav başarı puanının 70’ten 60’a indirilerek fiilen yürüttükleri görevlerden farklı görevlerden sınava tabi tutulacak geçici personele şans verilmesi,
 4. Tasarının 27. madde, 1 fıkra (A) bendinde yer alan “Geçici Personel Komisyonunun” başkanlığına bir milletvekilinin getirilmesi maddesinin tasarıdan çıkarılması,
 5. Münhal ilan edilecek kadroların bir an önce ilan edilmesini, geçici personelin eğitim ve tecrübesine göre başvurma tercihlerini özgür iradesine göre yapmasına fırsat tanınmasıdır.

İzzet Türkmen

Genel Başkan