Kuruluş Bildirgesi

EŞİT HAK VE ADALET SENDİKASI

HAKSEN KURULUŞ BİLDİRGESİ

Emekçilerin ekonomik, demokratik, özlük, sosyal ve hukuksal haklarını gözeten yeni bir sendikal anlayışla kurulan HAKSEN, çağdaş ve demokratik yapısıyla  her geçen gün çalışma hayatında daha etkin rol almayı hedeflemektedir.

Kıbrıs Halkının değerlerine sahip çıkan, her türlü sömürü ve haksızlığa karşı duran mücadelesiyle ülkemiz çalışma yaşamında ağırlığı gittikçe artan, populizimden uzak bir sendika olarak çalışma hayatında yerini alacaktır.

Sendikamız hiçbir siyasi görüşe ayrımcılık yapmadan her tür düşünçeye eşit mesafede olacaktır. Her üyemiz görüş ve düşüncelerini bizlere iletmekle ve paylaşmakla sendikamızı daha da güçlü kılacaktır. HAKSEN herhangi bir siyasal partinin arka bahçesi veya herhangi bir siyasal görüşün körü körüne takipçisi olmayacaktır. Ana çıkış noktamız Kıbrıs Halkının mutlu geleceğinde emeğinin hakkını çalışarak alan üyelerimiz olacaktır.

Kıbrıs Halkının en doğal haklarının eğilip bükülerek elinden alınmasına, kimliksizleştirilmesine karşı paydaşlarla birlikte sonuna kadar mücadele etmeye kararlıyız.

Bu şartlarda artık kötünün iyisi diyerek mevcut oluşumlara destek vermek, uzun yılların yarattığı tahribatlara yama yapmak  yerine ülkemizde sendikal mücadeleyi örgütleyecek yeni bir sendika kurmanın zamanı gelmiştir düşüncesiyle yola çıktık.

Bu bağlamda, yasal haklarını korumak, mücadelenin merkezine emeği ve emekçilerin haklarını oturtmak için farklı sendikalardan HAKSEN çatısına gelen bütün emekçileri birleştirmeyi amaçlayan, hak alan, mücadeleci bir sendika kurduk.

En büyük güvencemiz Kıbrıs Halkı’nın asla karartılamayacak aydınlık vicdanı, şaşmaz sağduyusu, samimiyetle bağlı olduğu Kimliği ile üyelerimizin Sendikamıza sadakat ile bağlılığıdır.

Sendikal mücadele bizleri ayrıştıran değerler üzerinden yapılmaz; birleştiren değerler üzerinden yapılır düşüncesini temel prensip olarak ele alıyoruz.

Bu nedenle;

Özel sektörde üretimin, Kamu kesiminde Kamu hizmetinin öznesi olan bizler iş yaşamımıza yönelen emek düşmanı politikaların farkındayız ve bu politikalara karşı duruş adı altında, günü kurtarmaya ve kitleleri bir arada tutmaya dönük samimiyetsiz ve sonuçsuz girişimleri #reddediyoruz. Siyasal iktidarların iki dudağı arasından çıkacak emek düşmanı söylemlerle söz yarıştırmayı, emek mücadelesi olarak görmüyoruz.

HAKSEN, çoğu sendikal yapının içi boş bir slogan olarak kullandığı sözde değil özde demokratik bir sendika olacaktır. Halen gerek yönetici gerekse üye profiline bakıldığında hiçbir ayrım yapılmadan herkesin kendisini ifade edebildiği bir çatıdır.

HAKSEN; “özgürlük, eşitlik, demokrasi ve dayanışma” ilkelerine dayalı olarak “örgütsel bağımsızlığı” vazgeçilmez kabul eder.

HAKSEN olarak; Din, dil, ırk, etnik köken, kültür, cinsiyet ve diğer farklılıklardan dolayı hiçbir ayrım yapmaksızın sendikal ihtiyaçlar üzerinden emek ve demokrasi mücadelesinin yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz.

HAKSEN; Bireylerin, din, dil, ırk, etnik köken, kültür, cinsiyet ve diğer farklılıklarını toplumun kültürel zenginliği kabul eder ve tüm insanların değer eşitliğini savunur.

HAKSEN; Üyeleri arasında toplumsal dayanışma ve yardımlaşma duygusunun geliştirilmesini vazgeçilmez olarak kabul eder ve bu doğrultuda çaba göstererek, kararların alınmasında ve yürütülmesinde çoğulcu ve katılımcı demokrasiyi benimser.

HAKSEN; Çalışma yaşamında, kadınlara yönelik ayrımcılığa karşı etkin bir şekilde mücadele edeçektir.

HAKSEN; Çocuklarımızla ilgili her konuya en yüksek hassasiyetle yaklaşacaktır. Çocuklarımızın BM tarafından benimsenen ilkelerin ülkemiz yerel mevzuatında hayat bulması ve pratik uygulamaların da takipçisi olacaktır.

HAKSEN; bugünümüzün, yarınımızın ve geleceğimizin belirleyici kitlesi, geleceğin emekçisi gençlerle ve gençlikle ilgili ilgili her türlü gelişmenin yakın takipçisi olacaktır. Sendikamız gençliğin bugünü ve yarını ile ilgili olumlu kararları desteklerken yanlış karar, işlem ve uygulamaların karşısında  olacaktır.

HAKSEN; Engelli yurttaşların çalışma yaşamında var olmaları ve ayrımcılığa uğramamalarına karşı, duyarlılığa en üst bilinçle taraf olur. Bu konuda başta kamu kesimi olmak üzere tüm kesimlerin öncelikle yasal zorunluluklara uyması için gerekli mücadeleyi verir.

Sendikamız engelli yurttaşlarımızın her gün karşılaştıkları ve aşmak zorunda kaldıkları fiziki, sosyal,   yasal ve diğer engellerin kaldırılması için her türlü çabayı destekleyecektir.

HAKSEN bünyesinde tüm emekçilerin ekonomik ve sosyal haklarıyla ilgili komisyonların yanında kadınlar, gençler, çocuklar, özürlüler, çevre, tüketici hakları uyuşturucu ile mücadele gibi pek çok konuda politika ve proje üretecek komisyonlar bulunacaktır. Üyelerimiz bizzat kendileri bu komisyonlarda görev alacak ve politikalarımızı belirleyici unsur olacaklardır.

Bizler; ülkemizde sendikal hareketin kredisinin nasıl tüketildiğinin bilincinde olarak, tüm kamu görevlilerini ve özel sektörde çalışanları; daha demokratik, daha şeffaf, daha özgürlükçü bir sendikal anlayışın çatısı altında emek ve demokrasi mücadelesi vermeye çağırıyoruz.

Bugün yükselttiğimiz  HAKSEN bayrağı bu mücadelenin umut çatısıdır. Bu çatı altında tüm kamu ve özel sektör çalışanlarının yer alacağından, bu mücadelenin yüreklerinde ve bilinçlerinde karşılık bulacağından hiç kuşkumuz yoktur.

HAKSEN, Patronluğa dayalı tek adam tek ses anlayışı yerine, yetki ve sorumlulukların paylaşıldığı, demokratik  katılımın en üst düzeyde gerçekleştiği dinamik bir yapıdır.

HAKSEN, örgütsel yapısını kısa sürede oturtarak, örgütlenmesini daha da ileri götürecek ve üyelerinin sorunlarının çözümünde gerekli mekanizmaları anında devreye sokabilen kararlı bir sendika olacaktır.

HAKSEN, kulaktan dolma ve kirlenmiş bilgilerle gündemi takip eden bir anlayış yerine, araştıran, öğrenen, paylaşan ve yol gösteren bir anlayışın sahibi olmayı hedeflemektedir.

HAKSEN, değişimin kaçınılmaz olduğu çağımızda, önyargılı, ezberleyen, tekrarlayan ve kopyalayan bir yaklaşım yerine değişime açık, aklın gereklerini ve toplumun ihtiyaçlarını bilen, önyargısız, dinleyen, kavrayan ve çözen bir yaklaşımı esas alacaktır.

HAKSEN, kişilerin ve toplumun yaşam tarzlarının ve tercihlerinin dizayn edilmesine karşıdır. Bu bağlamda tek tip üyeler topluluğu oluşturmaya çalışmak yerine, kişilerin tercihlerine saygılı , farklılıkları zenginlik sayan, özgür bireylerden oluşan üye topluluğunu amaçlamaktadır.

Kısacası HAKSEN, özlenen duruşun, gerçekleşmesi beklenen güzel işlerin sahibi olacaktır.

Tüm Kamu ve Özel Sektör çalışanlarını HAKSEN çatısına davet ediyoruz.

Eşit Hak ve Adalet Sendikası

Adres                : Şehit Kemal Ünal Caddesi, No: 16, TAŞKINKÖY – LEFKOŞA, KKTC

Sabit Telefon : +90 392 225 57 81

Cep Telefon    : +90 533 825 0 825 – +90 533 825 0 835

Web Adresi    : www.kktchaksen.com

E-Posta            : info@kktchaksen.com

Facebook        : HAK-SEN