Hakkımızda

VİZYONUMUZ

Vizyonumuz üyelerimizin ortak ekonomik sosyal kültürel özlük mesleki hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek esasında çağdaş bir çalışma yaşamının oluşturulması ve adil bir sosyal güvenlik sistemi yaratılması , örgütlenme özgürlüğünün insani bir hak, hak arama özgürlüğü bilincinin ise toplumun her kesimine yansıması ve özümsenmesini tesis etmek.

MİSYONUMUZ

Misyonumuz Yaşamın her alanında dil, din, ırk, cinsiyet, siyasi görüş, felsefi inanç gözetmeksizin üyelerimizin yaptıkları işe uygun ve insanlık haysiyetine yaraşır “insana sevgi, yaşama saygı” prensibiyle beden ve ruh sağlıklarını koruyup geliştirecek her türlü tedbirin alınıp, sosyal güvenlik sistemi içinde çalışma haklarının sağlanması ve yaşam seviyelerinin korunup yükseltilmesi ve geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak adil bir maaş veya ücrete kavuşmalarını sağlamaktır.

Başkanımızın Mesajı

En büyük güvencemiz Kıbrıs Halkı’nın asla karartılamayacak aydınlık vicdanı, şaşmaz sağduyusu, samimiyetle bağlı olduğu Kimliği ile üyelerimizin Sendikamıza sadakat ile bağlılığıdır.

İzzet Türkmen

Genel Başkan